Yritykset ja ammattikorkeakoulu kehittävät yhdessä kiertotalousosaamista

06.02.2020
Green circular economy concept. Hand showing arrow infinity symbol with grass texture and two globes of different colors. Adobe Stock.

Kokkolan suurteollisuusalue Kokkola Industrial Park (KIP) on pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä. KIP alueella kiertotalous toteutuu poikkeuksellisen laajana teollisena synergiana yritysten välillä. Yhden tuotantolaitoksen sivuvirta tai jäte on toisen tehtaan raaka-ainetta. Prosesseissa syntyvä lämpö voidaan ohjata voimalaitosten kautta KIPin alueen sekä Kokkolan kaupungin kaukolämpöverkkoon. Materiaalikierrot ovat tehokkaita (käytetäänkö materiaaleja siis tehokkaasti?) ja synergian ansiosta prosessissa syntyvää jätettä on voitu vähentää merkittävästi. Alueen synergiaedut ovat myös houkutelleet lisää toimijoita ja täten liiketoimintaa alueelle. Synergiaetuja on myös esimerkiksi keskitetyssä palveluntuotannossa ja toimintakulttuurien yhteisessä kehittämisessä erityisesti EHSQ -toimintojen (Environmental, Health, Safety, Quality) ympärillä.

Niina Grönqvistin ja Laura Rahikan artikkeli on julkaistu Centria ammattikorkeakoulun verkkolehti Bulletinissa ja se löytyy kokonaisuudessaan tästä linkistä