Oppimisympäristön työkalut

KiertotalousAMK-hankkeessa on kehitetty erilaisia työkaluja ja vinkkejä muille kiertotalouden oppimisympäristöjen kehittäjille ja vetäjille.
Kehittämistä voi tehdä monella eri tasolla ja oppimisympäristön elinkaaren eri vaiheissa.

Oppimisympäristön kehittämistyökalu

Tämä kehittämistyökalu on tarkoitettu ammattikorkeakoulujen käyttöön. Työkalua voi hyödyntää tuomaan eri näkökulmia esille kiertotalouden oppimisympäristöjen kehittämisen eri vaiheissa. Tavoitteena on auttaa oppimisympäristön systeemaattisessa kehittämisessä. Siitä voi olla apua myös, jos ammattikorkeakoulussa ollaan kehittämässä täysin uutta kiertotalouden oppimisympäristöä.

Oppimisympäristön kuvaus

Halutessasi kuvata kiertotalouden oppimisympäristönne toimintaa kätevästi yhdellä dialla, voit hyödyntää hankkeessa
käytettyä kuvauksen pohjaa. Tämän työkalun avulla voit myös selkeyttää oppimisympäristön kokonaisuutta sekä hyödyntää sitä pohjana sidosryhmien kanssa keskustellessasi.  

Oppimisympäristön viestintä

Kiertotalouden oppimisympäristöissä tehty työ jää helposti piiloon, mikäli siitä ei osata viestiä vaikuttavasti. Kiertotalouden oppimisympäristöistä viesteissä herättätetään yritysten ja muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden kiinnostus. Viestinnällä oppimisympäristöt voivat myös vahvistaa asemaansa varteenotettavina kiertotalouden edistäjinä.
Miten oppimisympäristöjen pitäisi sitten viestiä? Mitä pitäisi välttää? 

Pilotin dokumenttipohja

Erilaiset pilotit ja kokeilut ovat hyvä tapa kehittää omaa oppimisympäristöä. Pilottien kokemukset on aina hyvä koota, jotta niistä voidaan oppia. Tähän dokumenttipohjaan on koottu mm. tiedot mihin pilotoinnissa pyritään sekä yhteistyötahot. Dokumenttipohjassa kerrotaan lisäksi pilotin päätelmät sekä lopputulos.

Lisätietoja hankkeessa kehitetyistä työkaluista:
Sara Malve-Ahlroth, hankeasiantuntija, Turku AMK
etunimi.sukunimi(at)turkuamk.fi