Uutisia

Lue lisää

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hanke mukana Avointen oppimateriaalien järjestämässä webinaarissa 29.9.2020

Sama aihe, eri oppijat - oppimateriaalin muokkaaminen kohderyhmälle -webinaari 29.9.2020 Avointen oppimateriaalien kirjasto aoe.fi järjesti webinaarin yhteistyössä Aivot - Yhdessä käyttöön,......

Miten kiertotalousosaamista integroidaan liiketoimintaosaamiseen ja -opetukseen?

Webinaari keskiviikkona 7.10.2020 klo 12.00-14.45Suomen tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Kietotalous nähdään uuden talouden perustana ja Suomi tulevaisuudessa kiertotalouden......

Opiskelijat kehittivät Ikealle kiertotalouden palvelukonsepteja

"Tällaista yhteistyötä pitäisi tehdä enemmän yritysten ja opiskelijoiden välillä"Kuluttajien muuttuneet kulutustavat vaativat uudenlaista kehitystyötä tuotteiden kierrättämisessä. Sen......

Menetelmiä kiertotalousopetukseen

KiertotalousAMK -hankkeen menetelmällisen kehittämisen työpaketin yhtenä toimenpiteenä on koota tietoa erilaisista pedagogisista tavoista opettaa kiertotaloutta. Tiedon kokoamisessa......

Uusiouutisissa artikkeli KiertotalousAMK hankkeesta!

Kiertotalouden erikoislehti UusioUutiset julkaisi Sara Malve-Ahlrothin (Turun AMK), Kari Laasasenahon (SeAMK), Pia Haapean (LAB), Sanna Tynin (Lapin AMK) ja Annariikka Martikaisen (Haaga-Helia)......

Kiertotalous ja sivuvirrat kaivannaisteollisuudessa

Kaivostoiminnassa syntyy erilaisia sivutuotteita, jotka on usein luokiteltu jätteiksi. Suuri osa näistä sivutuotteista on läjitetty kaivosalueelle pysyvästi kaivannaisjätteinä. Nämä......