Uutisia

Lue lisää

Infot käynnissä

Kiertotalous-AMK -hanke ja kiertotaloudenosaamiskeskus pitivät tänään ensimmäisen infon yhteistyöstä ja kiertotalousosaamisen koostamisesta yhden osoitteen alle. Infossa oli mukana edustajia......

Yhteiskehittäminen alkaa 26.1.2023

Kiertotalous-AMK -hankkeen yhteiskehittäminen lähtee käyntiin 26.1. pidettävällä workshopilla, jossa aloitetaan työ AMKien kiertotalousprofiilien päivittämiseksi ja vahvistamiseksi. ......

Kutsu yhteistyöhön: korkeakoulut kiertotaloussiirtymän tukijoina

 On aika koota taas Kiertotalous AMK-hankkeen aikana rakentunut toimiva yhteistyöverkosto yhteen. Ammattikorkeakoulut on tunnustettu toimija alueellisesti ja yritysten kiertotaloussiirtymän......

Kiertotalous-AMK -hankeen ohjausryhmä on koossa

Kiertotalous-AMK -ammattikorkeakoulut yritysten kiertotalous toiminnan tukena -hankkeen ohjausryhmä on nyt saatu kokoon. Ohjausryhmään tavoiteltiin kattavaa ja monipuolista kiertotaloustoimintaa......

Uusi vaihe alkanut yhteistyössä!

Kiertotalous-AMK on vuosien 2022-2023 työvaihe yhteistyössä. Kiertotalous-AMK:n tavoitteena on synnyttää kansallinen kiertotaloutta edistävä toimintamalli yhdessä Suomen......

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hankkeen loppujulkaisu on nyt valmis!

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hanke toteutettiin yhteistyössä 19 suomalaisen ammattikorkeakoulun kanssa 1.1.2018–31.12.2020.Hankkeen toimintaa rahoitti Opetus- ja......