Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin

Lue lisää

KiertotalousAMK uudistaa monialaista ammattikorkeakouluopetusta laadukkaammaksi ja avoimemmaksi edistämällä kiertotalousosaamista ja yhteistyötä ammattikorkeakouluissa korostaen kansainvälisyyttä. Suunnittelussa ja pilotoinnissa käytetään Teollisuus 4.0 -ajattelu- ja -toimintamalleja.

KiertotalousAMK kehittää oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntämällä mukana olevien 19 ammattikorkeakoulun vahvuuksia. Oppimisympäristöjen toimivuutta testataan ammattikorkeakoulujen eri osaamisalojen kiertotalousopinnoissa.

Uudenlaisen yhteistyön kokemukset ja hyvät käytänteet saatetaan pysyväksi osaksi AMK-kenttää, ja samalla vakiinnutetaan kiertotalousnäkökulmat osaksi opintosuunnitelmia.

Juuri nyt

Miten Konecranesissa nähdään kiertotalousosaamisen merkitys yrityksen menestystekijänä nyt ja tulevaisuudessa?

KiertotalousAMK hanke ja Metropolia AMK haastatteli Konecranesin henkilöstöjohtaja Timo Leskistä, joka videolla havainnollistaa, kuinka Kiertotalous on Konecranesin liiketoimintaa, esimerkkinä......

Miten elinkeinoelämän piirissä nähdään kiertotalousosaamisen merkitys yritysten menestymistekijänä nyt ja tulevaisuudessa?

KiertotalousAMK -hanke ja Metrolia AMK haastatteli Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja (Osaaminen ja digi) johtaja Riikka Heikinheimoa ja kysyi miten elinkeinoelämän piirissä nähdään......

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hankkeen loppujulkaisu on nyt valmis!

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hanke toteutettiin yhteistyössä 19 suomalaisen ammattikorkeakoulun kanssa 1.1.2018–31.12.2020.Hankkeen toimintaa rahoitti Opetus- ja......