Kiertotalous-AMK - Ammattikorkeakoulujen kiertotalouspalvelut

Lue lisää

Ammattikorkeakoulut pystyvät parhaiten tukemaan yritysten kiertotaloussiirtymää ja osaamisen ke-hittymistä, koordinoidulla verkostomaisella yhteistoiminnalla. Oleellista on johdon sitoutuminen, alueellisten ja alueen ammattikorkeakoulujen ja yrityksien erityispiirteiden sekä tätä tukevien osaamisten ja asiantuntijoiden tunnistaminen

Hankkeen tavoitteena on synnyttää kansallinen kiertotaloutta edistävä toimintamalli yhdessä Suomen ammattikorkeakouluverkoston kanssa. Turun, Lapin ja LAB-ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet edistämään suomalaisten ammattikorkeakoulujen yhteiskehittämistä, jossa tuetaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia saada matalan kynnyksen tukea toimintojensa kehittämiseen kohti kiertotaloutta. Toteutuksissa huomioidaan ammattikorkeakoulujen aluekehitysrooli, johon liittyy tiivis yhteistyö eri sidosryhmien (yritykset, kunnat, kaupungit, yritystoiminnan tukipalvelut, verkostot) kanssa. Hankkeen aikana toimintojen yhteiskehittämisessä tunnistetaan kiertotalouden edistämiseen sitoutuneet AMKit, ja pyritään tunnistamaan näiden AMKien alueelliset vahvuudet, profilaatiot ja asiantuntijat palvelemaan alueellista ja valtakunnallista kehittämistyötä vihreässä siirtymässä.

Toimintamallin kehitysvaiheessa huomioidaan verkostossa tunnistetut hyvät käytänteet, joita voidaan käyttää lisättäessä yritysten tietoisuutta ja osaamista kiertotalouden mahdollisuuksista ja erilaisista verkostoista.  Toimintaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä Kiertotalous-Suomi verkoston ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Hanketta rahoittaa Sitra.

Ajan hermolla

Infot käynnissä

Kiertotalous-AMK -hanke ja kiertotaloudenosaamiskeskus pitivät tänään ensimmäisen infon yhteistyöstä ja kiertotalousosaamisen koostamisesta yhden osoitteen alle. Infossa oli mukana edustajia......

Yhteiskehittäminen alkaa 26.1.2023

Kiertotalous-AMK -hankkeen yhteiskehittäminen lähtee käyntiin 26.1. pidettävällä workshopilla, jossa aloitetaan työ AMKien kiertotalousprofiilien päivittämiseksi ja vahvistamiseksi. ......

Kutsu yhteistyöhön: korkeakoulut kiertotaloussiirtymän tukijoina

 On aika koota taas Kiertotalous AMK-hankkeen aikana rakentunut toimiva yhteistyöverkosto yhteen. Ammattikorkeakoulut on tunnustettu toimija alueellisesti ja yritysten kiertotaloussiirtymän......