Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin

Lue lisää

KiertotalousAMK uudistaa monialaista ammattikorkeakouluopetusta laadukkaammaksi ja avoimemmaksi edistämällä kiertotalousosaamista ja yhteistyötä ammattikorkeakouluissa korostaen kansainvälisyyttä. Suunnittelussa ja pilotoinnissa käytetään Teollisuus 4.0 -ajattelu- ja -toimintamalleja.

KiertotalousAMK kehittää oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntämällä mukana olevien 19 ammattikorkeakoulun vahvuuksia. Oppimisympäristöjen toimivuutta testataan ammattikorkeakoulujen eri osaamisalojen kiertotalousopinnoissa.

Uudenlaisen yhteistyön kokemukset ja hyvät käytänteet saatetaan pysyväksi osaksi AMK-kenttää, ja samalla vakiinnutetaan kiertotalousnäkökulmat osaksi opintosuunnitelmia.

Juuri nyt

Miten kiertotalousosaamista integroidaan liiketoimintaosaamiseen ja -opetukseen?

Webinaari keskiviikkona 7.10.2020 klo 12.00-14.45Suomen tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Kietotalous nähdään uuden talouden perustana ja Suomi tulevaisuudessa kiertotalouden......

Kiertotaloudesta uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Kiertotalous edellyttää uusia systeemitason muutoksia, mikä mahdollistaa täysin uuden liiketoiminnan, start up -yritysten syntymisen ja vanhojen liiketoimintojen kehittämisen.Kiertotalouden......

Korona vähentää ammattikorkeakoulujen päästöjä

Koronavirus on tuonut huomattavia muutoksia ammattikorkeakoulujen arkeen, kun niissä on muiden oppilaitosten tavoin siirrytty etäopetukseen ja -töihin. Arki sujuu digitaalisesti. jotta opiskelijat......