KiertotalousAMK uudistaa monialaista ammattikorkeakouluopetusta laadukkaammaksi ja avoimemmaksi edistämällä kiertotalousosaamista ja yhteistyötä ammattikorkeakouluissa korostaen kansainvälisyyttä. Suunnittelussa ja pilotoinnissa käytetään Teollisuus 4.0 -ajattelu- ja -toimintamalleja.

KiertotalousAMK kehittää oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntämällä mukana olevien 19 ammattikorkeakoulun vahvuuksia. Oppimisympäristöjen toimivuutta testataan ammattikorkeakoulujen eri osaamisalojen kiertotalousopinnoissa.

Uudenlaisen yhteistyön kokemukset ja hyvät käytänteet saatetaan pysyväksi osaksi AMK-kenttää, ja samalla vakiinnutetaan kiertotalousnäkökulmat osaksi opintosuunnitelmia.

Juuri nyt

kiertotalousamk kiertotalouscase kilpailu

Opiskelija, oletko ollut mukana pohtimassa yrityksille kestäviä liiketoimintamalleja? Haluaisitko jakaa kokemuksen ja oppimisen?

Ammattikorkeakoulun opettaja ja asiantuntija, onko organisaatiosi ollut mukana kiertotaloutta kehittävässä projektissa, josta haluaisitte kertoa muille?

Ilmoittaudu mukaan Kiertotalouscase 2019 -kilpailuun!

Saadaanko villa kiertämään? Metropolia AMK:n hankkeet villankierrätykseen ja kotimaisen villalangan tuotannon lisäämiseen

Käytöstä poistettuja tekstiilejä ei saa enää heittää kaatopaikalle, eikä niitä kannata polttaa energiaksi. Tekstiilikuidun elinkaarta voidaan jatkaa sopivilla prosesseilla - parhaimmillaan......

Lue lisää

Innovaatioleiri oppimisympäristöpilottina

KiertotalousAMK:ssa mukana olevia oppimisympäristöjä kehitetään muun muassa ammattikorkeakoulujen välisten ristiinpilotointien avulla, jolloin oppimisympäristön toimintaa arvioivat muiden......

Lue lisää

KiertotalousAMK-hanke esillä Arenen koulutusvaliokunnassa

Kestävä kehitys ja kiertotalous ovat yhä merkittävämpiä osia organisaatioiden laatutyöstä. Myös ammattikorkeakoulujen tulee olla mukana tässä trendissä. Ammattikorkeakoulut voivat tukea......

Lue lisää
Lataa lisää

Sivuja rakennetaan vielä