Oppimisympäristön konsepti

Kiertotalouden oppimisympäristöt ovat joustavia fyysisiä tai virtuaalisia ympäristöjä, joissa opiskelijat työskentelevät suunnitelmallisesti ja monialaisesti aitojen ja pedagogisesti mielekkäiden, kiertotalouteen keskittyvien toimeksiantojen parissa. Opetuksen suunnittelun ja pedagogisen kehittämisen näkökulmasta oppimisympäristöjen avulla pystytään lisäämään yksittäisen opiskelijan opintopolkuvaihtoehtoja, joilla on suuri opiskelumotivaatiota ja opintojen merkittävyyden tuntua tukeva vaikutus.

Kiertotalouden syvempi integroiminen osaksi ammattikorkeakoulujen toimintaa vaatii yksittäisten kurssien ja menetelmien kehittämisen lisäksi erilaisten kiertotalouden oppimispolkujen rakentamista. Yksi keino tähän on kiertotalouden oppimisympäristöjen systemaattinen kehittäminen. Oppimisympäristö luo laajemman selkeän viitekehyksen kiertotalouden kurssien ja opetusmenetelmien ympärille sekä tukee opiskelijan kehittymistä kiertotalouden asiantuntijaksi. Hankkeessa kartoitettujen oppimisympäristöjen kirjo on erittäin laaja projektitoimistoista laboratorioihin ja virtuaalisiin oppimisalustoihin.


Kiertotalouden oppimisympäristön konsepti
Yksi hankkeen tulos on ollut hankkeen oma kiertotalouden oppimisympäristön konsepti. Konsepti tuo näkyville toteutustavasta riippumattomia periaatteita, joita hankkeessa toimivat kiertotalouden oppimisympäristöt pitävät sisällään. Konseptia voidaan hyödyntää kiertotalouden opetuksen kehittämisessä entistä kokonaisvaltaisemmin, huomioiden niin niiden materiaalinen, pedagoginen, sosiaalinen kuin yhteiskunnallinenkin ulottuvuus.  

Konseptin neljä ulottuvuutta ovat tasa-arvoisia keskenään ja kaikkien tulisi olla jollain tavalla läsnä oppimisympäristön toiminnassa. Jokainen ulottuvuus koostuu erikseen määritellyistä näkökohdista, jotka eivät välttämättä kaikki toteudu täysimittaisina olemassa olevissa oppimisympäristöissä. Kaikkia kiertotalouden oppimisympäristöjä yhdistää kuitenkin yhteinen tavoite ”tukea opiskelijoiden kiertotalouden asiantuntijuuden kehittymistä ja edistää kiertotaloutta ympäröivässä yhteiskunnassa”. 


(klikkaamalla kuva suuremmaksi)