Esimerkkejä oppimisympäristöistä

KiertotalousAMK-hankkeessa mukana olleista ammattikorkeakouluista valittiin erityisiksi kehittämiskohteiksi alla listatut oppimisympäristöt. Oppimisympäristöjen laaja skaala ulottui laboratorioista tapahtumaviikkoihin ja konsulttitoimistoihin, Voit tutustua oppimisympäristöihin tarkemmin klikkaamalla niiden yhteydessä olevaa kuvaa.

Arcada, Helsinki

Production & Chemistry & 3D Printing Labs 
Erityisesti polymeerimateriaalien prosessointi ja työstö.
Kokeelliset materiaalitekniset tutkimusmenetelmät ja 3D-mallinnus.

 

Centria, Kokkola

Kemian koetehdas Chemplant
Kemian koetehdas, jossa kaksi pilottimittakaavan reaktoria ja laboratorioympäristö.

Hämeen AMK

Biotalouden insinööritoimistot ja IoT-labra
Tieto- ja viestintätekniikan yhdistäminen bio- ja kiertotalouteen.

Jyväskylän AMK

Uusiutuvan energian oppimisympäristö
Kattilatestausympäristö, aurinkoenergiajärjestelmät, polttoaine- ja vesianalytiikkalaboratoriot ja lämpölaitos.

Kajaanin AMK

Tuotantotalouden laboratorio
Mineraalitekniikan analyysilaboratorio- ja protopajaympäristö sekä virtuaalitodellisuuspaja.

Karelia Joensuu

Sirkkalan Energiapuisto
Puuta energianlähteenä käyttävät lämmitys- ja CHP-ratkaisut, auringosta energiaa tuottavat laitteet ja energian varastointiratkaisut.

Lahden AMK

Kiertotalous OY
Kiertotalouden esittämiseen, mallintamiseen ja tutkimiseen liittyvät ohjelmistot sekä pajat ja laboratoriot.

Lapin AMK

Virtuaalinen hakekontti
VR-tekniikalla toteutettu virtuaalinen hakekontti.

Metropolia, Vantaa

Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymä
YK:n kestävän kehityksen ohjelma Agenda 2030:ssa asetettujen kestävyystavoitteiden toteuttaminen.

Novia

Undervisningsskog, som ansvarar för bl.a skogsskötsel och rekreationsområden.

 

 

Oulun AMK

Kiertotalouden ympäristölaboratoriot
Analyysit, kokeilut ja demonstraatiot sivuvirtojen hyötykäytön edistämiseksi.

Savonia, Kuopio ja Varkaus

RYLE-oppimispolku
Kiertotalouden oppimispolku restonomi- ja agrologiopiskelijoille sekä ympäristötekniikan- ja energiatekniikan insinööriopiskelijoille.

Seinäjoen AMK

Kiertotaloustallimalli
Kiertotalous mukana opintojen jokaisella kurssilla.

Turun AMK

Kiertotalous 2.0
Kiertotalouden liiketoimintamallien kehittäminen.

Turun AMK

Labriikki
Fyysisenä ympäristönä kemian, biotekniikan, mikrobiologian, materiaali- ja elintarviketekniikan laboratoriot, joiden rinnalle kehitetään virtuaalilaboratorio.

Vaasan AMK

Kiertotalous-tapahtumaviikko
Kiertotalouden popularisointi opiskelijajohtoisella tapahtumaviikolla.