Suomalaisten ammattikorkeakoulujen työ kiertotalouden edistämiseksi esillä Finlandiatalolla

03.10.2019
Kuva: Aino Voutilainen

Finlandiatalo täyttyi syys-lokakuun vaihteessa tutkijoista, TKI-asiantuntijoista, yritysten edustajista, sijoittajista sekä julkisen sektorin toimijoista. Kaikkia yhdisti sama intressi: kiertotalous. Euroopan kiertotalouspäivät (the European Days for Sustainable Circular Economy) järjestettiin osana Suomen EU:n puheenjohtajuuskautta. Tapahtuman tavoite oli edistää vähähiilistä kertotaloutta tukien samalla Suomen puheenjohtajuuskaudelle laaditun ohjelman tavoitetta vahvistaa EU:n asemaa globaalina ilmastojohtajana.

Kuva: Aino Voutilainen

Tapahtuma koostui kolmesta rinnakkaisesta konferenssista:

  • Circular Economy 2019 konferenssi
  • Manufuture 2019 konferenssi
  • Sustainable Innovation 2019 konferenssi

Kaiken kaikkiaan tapahtuma kokosi 800 osallistujaa 40 maasta yhteen jakamaan kokemuksiaan ja etsimään uusia käytänteitä kiertotalouden jalkauttamiseksi käytäntöön sekä systeemisen muutoksen vauhdittamiseksi kohti kestävää ja vähähiilistä yhteiskuntaa.

Projektiasiantuntija Aino Voutilainen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta esittelemässä KiertotalousAMK -posteria. Kuva: Katariina Torvinen

KiertotalousAMK posteriesittelyssä

Ammattikorkeakoulujen käynnistämä työ kiertotalouden edistämiseksi sai näkyvyyttä, sillä kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hanke oli tapahtumassa edustettuna Juväskylän ammattikorkeakoulun toimesta. Tapahtuman vierailijoilla oli mahdollisuus tutustua hankkeeseen ja sen tavoitteisiin posterinäyttelyssä. Kävijöitä posterialueella soljui tasaisena virtanana monen myös osoittaen kiinnostusta hanektta kohtaan. Ideoita vaihdettiin muun muassa hankkeessa tuotettavien opetusmateriaalien sisällöstä sekä kestävän kehityksen ja kiertotalouden sisällyttämisestä perus- ja korkeakouluopetukseen eri maissa.

 

Kiertotalouskonferensissa painotettiin systeemistä muutosta ja todellisten vaikutusten selvittämistä

Kiertotalouskonferensissa puhujat peräänkuuluttivat erityisesti systeemisen muutoksen tärkeyttä. Systeemisellä muutoksella tarkoitetaan toimintamallien, rakenteiden ja näiden vuorovaikutuksen samanaikaista muutosta, jolla luodaan edellytyksiä tulevaisuuden hyvinvoinnille ja kestävälle kehitykselle (Sitra). Puhujien mukaan kaikki yhteiskunnan kerrokset läpileikkaava, koko systeemiä koskeva muutos on välttämätön kestävään ja kiertotalouden mukaiseen yhteiskuntaan siirtymiseksi. Aiheesta puhui muun muassa Hans Bruyninckx Euroopan ympäristökeskuksesta. Hänen mukaansa systeeminen muutos on välttämätöntä niin energia-, liikenne- kuin ruokajärjestelmissä ja muutoksen on todella tapahduttava jokaisen kohdalla mikäli kiertotaloustavoitteet aiotaan viedä maaliin. Myös monet muut puhujat toivat esityksissään ja paneelikeskusteluissa esiin viestiä, että ilman systeemistä muutosta yhteiskunnan toiminnassa ja muutosta ajattelu- ja toimintatavoissa, kiertotalous jää pinnalliseksi ja irralliseksi toimenpiteeksi eikä se pysty saavuttamaan sille asetettuja odotuksia.

Kuva: Hans Bruyninckxin esitys keskeisimmistä systeemeistä, joissa muutoksen on tapahduttava. Kuva: Aino Voutilainen.

Puhujat painottivat myös erilaisten kiertotalousratkaisujen asettamista kriittisen tarkastelun kohteeksi sekä niiden todellisten ympäristövaikutusten selvittämistä. Hyvän esimerkin tähän keskusteluun toi Euroopan komissiossa Pavel Misiga, joka herätteli yleisöä pohdinnallaan, ovatko useiden kaupunkien katukuvaan viime vuosina ilmestyneet sähköpotkulaudat todella edistäneet vähähiilistä liikkumista kannustaen autoilijoita sähkölautojen päälle vai ovatko ne pikemminkin lisänneet liikkumisen hiilipäästöjä, kun muutoin jalan kulkevat ihmiset taittavatkin nyt matkansa sähköisesti.

Kun puhutaan kiertotaloudesta ja kestävästä kehityksestä. tavoitteet ovat useimmiten hyviä, mutta toisinaan todellisuus voi vaikutusten osalta olla jopa päinvastainen. Huolellista harkintaa ja kriittistä tarkastelua tarvitaan jatkossakin erilaisten kiertotalousratkaisujen vaikutusten arvioimisessa ja niiden käytön edistämisessä.

Teksti: Projektiasiantuntija Aino Voutilainen, JAMK/Biotalousinstituutti

Lähteet: Sitran tulevaisuussanasto www.sitra.fi/tulevaisuussanasto/systeeminen-muutos/