Pedagogisella kokeilulla lentobisneksen opiskelijat oppimaan kiertotalouden periaatteita - ja opettamaan opettajiaan

28.10.2019
Kuva: Carlos Luz (CC BY 2.0)

Yllättävät kohtaamiset mahdollistavat oppimisen molemmin puolin. KiertotalousAMK -hankkeen puitteissa tuli mahdollisuus teetättää Haaga-Helian Aviation businessin eli lentoliikennealan opiskelijoilla kiertotaloushenkinen toimeksianto. Kiertotalousopetuksen tarvitsemia kiertotaloustapauksia varten kehitimme kurssia vetävän opettajan kanssa hyvin yksinkertaisen toimeksiannon: Opiskelijoita pyydettiin etsimään lentoliikenteen alalta kiertotaloustapauksia itse. Toimeksianto toimi samalla pedagogisena kokeiluna. Millaista oppimista tapahtuu, jos antaa hyvin tiukan ohjeistuksen lopputuloksen suhteen, mutta jättää opiskelijat pähkäilemään asiaa itsekseen fasilitoivan opettajan tukemana?

Tulokset olivat hämmästyttäviä. Ryhmä, jolla ei toimeksiannon antohetkellä ollut juuri mitään käsitystä kiertotaloudesta, piti tuloksista kerrottaessa esityksen, jossa avattiin kiertotalouden tietoperustaa, ymmärrettiin energiaintensiivisen bisneksen fundamentaaliset ongelmat ja suhtauduttiin kriittisesti siihen, miten kiertotaloushenkisiä heidän tunnistamansa tapaukset loppujen lopuksi ovat. Opiskelijat myös oivalsivat, että todellinen kiertotaloussysteemi syntyisi vasta, jos kierrätysnäkökulma olisi otettu huomiooon jo alun alkaen suunnittelupöydällä. Oppimisen lisäksi syntyi konkreettisena tuloksena kaksikymmentäkolme (23) kuvattua kiertotaloustapausta lentoliikenteen alalta: mm. tuotepalveluna liiketoimintamallin korkeaprofiilinen sovellus, innovatiivinen aluesuunnittelun kiertotaloushenkinen toteutus, poistettavien matkustamovarusteiden design tuotteiksi muuttamista, sosiaalisia innovaatioita ja rohkeita kokeiluja. Myös allekirjoittanut sivistyi. Alla makupaloja:

  1. Schiphol (AMS) lentokentän sähkökaappien maalaustyöt. Lentokenttien läheisyydessä linnut ovat turvallisuusuhka. On olemassa kasveja, jotka karkottavat lintuja. Eräs näistä kasveita tuottaa öljyä, jota voi hyödyntää esim. maaleissa. Schiphol lentokentällä kasvatetaan karkoituskasvia pitämään lintuparvet poissa ja saadusta öljystä tehdään perinteisillä menetelmillä maalia, jolla on maalattu kentän pieniä rakenteita, kuten sähkökaappeja. From flax to sustainably-sourced paint.
  2. Rolls Royce lentokonemoottorit tuotepalveluna. Tarvittaessa Rolls Royce myy moottoritunteja, ei moottoreita. Näin moottorien ja niiden osien elinikä pitenee ja poistettavien osien materiaalit saadaan paremmin talteen. Power by the hour.
  3. Matkustamon tarjoiluvaunuista tehdään kalliita design huonekaluja. Sen sijaan, että poistetut hävitettäisiin ja päätyisivät kaatopaikalle, ne saavat uuden elämän kalliina huonekaluina ja tarve-esineinä. Samankaltaisia arvoketjuja löytyy nahkaisille tuolinpäällisille ja lentokoneen osille. FAQ bordbar
  4.  Lentokoneiden hävikkiruokaa vähävaraisille Australiassa. Hyväntekeväisyysjärjestö, OzHarvest, organisoi lentoliikenteen hävikkiruoan keräystä ja jakelua. OzHarvest saves untouhed planefood from airliines to help local charities on the ground
  5.  Komposiittimateriaalien uudelleenkäyttö. Boeing on tehnyt pitkään tutkimusta, jonka tavoitteena on ratkaista komposiittimateriaalien, kuten hiilikuidun, kierrätys. Joulukuussa 2018 on päästy vaiheeseen, jossa pilottina on pystytty taloudellisesti kannattavasti kierrättämään rajoitettu erä lentokoneiden osista syntyvää komposiittijätettä. Tämä tutkimus hyödyntää yhteiskuntaa laajemminkin, sillä komposiittimateriaaleja käytetään maailmalla hyvin laajasti esim. autoteollisuudessa. Boeing, ELG Carbon Fibre find new life for airplane structure material in groundbreaking partnership.
  6.  Ratkaisu lentokoneiden polttoaineiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi kiertotalouden keinoin. Nesteen uusiutuvista materiaaleista tehty polttoaine, joka auttaa vähentämään päästöjä merkittävästi. Fundamentaalinen haaste toki aina tulee olemaan se, että volyymit eivät riitä ratkaisemaan lentoliikenteen kokonaisongelmaa. Neste MY Renewable Jet Fuel offers a sustainable solution for aviation.

Haluatko toistaa harjoitteen?

  • Tässä harjoitteessa opiskleijoita oli 16 ja he työskentelivät noin kolmen viikon ajan tämän projektin kanssa. He löysivät 23 kiertotaloustapausta ja lukivat taustaksi 18 tieteellistä artikkelia. Opiskelijat, joilla monella on jo pitkä työhistoria, olivat aloittaneet opintonsa vajaa vuosi sitten (toinen lukukausi).
  • Toimeksiannossa pyydettiin ryhmää keräämään min 3 tapausta/ryhmä ja keräämiseen käytettiin strukturoitua KiertotalousAMK -hankkeessa kehitettyä pohjaa.

 

Lisätietoja:

Hankeasiantuntija, projektipäällikkö Annariikka Martikainen

annariikka.martikainen@haaga-helia.fi

Liiketalouden yksikkö

Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy