Miten elinkeinoelämän piirissä nähdään kiertotalousosaamisen merkitys yritysten menestymistekijänä nyt ja tulevaisuudessa?

11.01.2021

KiertotalousAMK -hanke ja Metrolia AMK haastatteli Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja (Osaaminen ja digi) johtaja Riikka Heikinheimoa ja kysyi miten elinkeinoelämän piirissä nähdään kiertotalousosaamisen merkitys yritysten menestymistekijänä nyt ja tulevaisuudessa?

Entä minkälaista osaamista yritykset tarvitsevat tällä hetkellä ja tulevaisuuden osaajilta turvatakseen yritysten menestymisen, ja uudistumiskyvyn nopeasti muuttuvissa olosuhteissa?

Heikinheimo painottaa kiertotalouden merkitystä EK-jäsenyritysten tulevaisuudessa osaltaan ilmaston muutoksen torjunnassa. Henkilön osaamistarpeet tulevat muuttumaan tulevaisuudessa nopeasti. Tämä edellyttää ihmisiltä oikeaa asennetta, perusosaamista ja valmiuksia päivittää omaa osaamistaan. Sisäsltömielessä korostuu mm. jatkuvan oppimisen tarve, ymmärrys liiketoiminnasta, yleiset digitaidot sekä ymmärrys (digitaalisten) asiakaskokemuksen laadun merkityksestä.

Katso haastattelu alta: