Kutsu yhteistyöhön: korkeakoulut kiertotaloussiirtymän tukijoina

03.12.2022

 

On aika koota taas Kiertotalous AMK-hankkeen aikana rakentunut toimiva yhteistyöverkosto yhteen. Ammattikorkeakoulut on tunnustettu toimija alueellisesti ja yritysten kiertotaloussiirtymän tukemisessa, johon tarvitaan meitä kaikkia.

 

Ammattikorkeakouluverkostossa on käynnissä kaksi kiertotalousyhteistyötä edistävää hanketta:

  •  Kiertotalousosaamiskeskus-hanke (Haaga-Helia, JAMK ja Novia), jonka päätavoitteena on rakentaa digitaalinen verkkopalvelu. Palveluun kootaan tietoa työkaluja, toimintatapoja ja malleja hyödynnettäväksi paitsi AMKeille, myös yrittäjille, yritysten työntekijöille, johtajille, virkahenkilöille tai jollain tavalla muutoksen mahdollistavia yksilöitä.

 

Molemmissa hankkeissa tehdään tiivistä yhteistyötä myös Kiertotalous-Suomi-verkoston kanssa. Hankkeiden tavoitteena on lisäksi:

  • Tunnistaa, valjastaa ja tuoda läpinäkyvästi esille valtakunnallisesti korkeakoulujen kiertotalousosaaminen ja innovaatiotyökalut yritysten kiertotalousliiketoiminnan ja yhteistyön kehittymiseksi.
  • Tehdä korkeakouluille mahdollisimman helpoksi ja vaivattomaksi tarjota yrityksille ja yhteiskunnalle korkeakoulupohjaista kiertotalousosaamista, koulutusta ja asiantuntijoita.
  • Rakentaa korkeakoulujen välille tiivis, elinvoimainen ja aktivoiva kiertotalousosaajien verkosto. Valtakunnallinen verkostomainen yhteistyö vakiinnutetaan korkeakoulujen ja alueiden kesken kiertotaloudessa, huomioiden alueiden erityispiirteet. Korkeakoulujen verkosto on kiinteä osa / aktiivinen toimija (Kisussa, yhteiskunnassa).

 

Ensimmäiset infotilaisuudet yhteistyön kehittämiseksi, joissa kerromme lisää hankkeista, yhteiskehittämistä ja vuonna 2023 järjestettävistä työpajoista pidetään:

 

Yhteistyöterveisin

Harry Lindell (Novia), Heidi Colliander (JAMK), Pia Haapea (LAB), Piia Nurmi (Turun AMK), Sami Nykter (Haaga-Helia) ja Sanna Tyni (Lapin AMK)

 

Visio: Tehdään yhdessä Suomesta maailman johtava kiertotalousosaaja. Luodaan tulevaisuuden tekijöitä – vihreän siirtymän osaajia, joilla on rohkeutta muuttaa maailmaa.

 

Linkki blogitekstiin: Ammattikorkeakoulujen palvelujen kehittäminen osana Kiertotalous-Suomi verkostoa