Korkeakoulut kiertotalouden osaamistasoa nostamassa

30.09.2020
Teollisuuden sivuvirtakuonasta valmistettaville polymeereille on kehitetty runsaasti käyttökohteita. Geopolymeerien valmistamisen ympäristökuormitus on vain murto-osa betonin vastaavasta. Kuva: Lapin AMKn kuvapankki.

Hyviä planeettoja on vaikea löytää – miltä jos maailma ei riitäkään meille? Vuonna 2019 maailman ylikulutuspäivä oli 29. heinäkuuta. Tämä päivä tarkoittaa ajankohtaa, jolloin ihmiskunnan kulutus ylittää maapallon vuotuisen kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja sekä käsitellä fossiilisista polttoaineista aiheutuvia CO2 -päästöjä. (WWF Suomi 2019a).

Mutta tämä kaikkihan tapahtuu jossain muualla, eikö niin? Me suomalaisethan käytämme luonnonvaroja huomattavasti järkevämmin, eikö niin? Valitettavasti ei.

Metsätalousinsinööri (YAMK) Kalle Santala toimii opettajana ja projektisuunnittelijana Tulevaisuuden biotalous -osaamiryhmässä ja insinööri (YAMK) Mikko Vatanen opettajana ja projektipäällikkönä Älykäs rakennettu ympäristö -osaamisryhmässä Lapin Ammattikorkeakoulussa. He kirjoittavat artikkelissaan aktiivisten toimenpiteiden merkityksestä kestävän kehityksen eteen.

Lue artikkeli kokonaisuudessaan tästä