KiertotalousAMK -hankkeessa tuotettu posteri hyväksyttiin Learning Futures - Futures of Learning -tiedekonferenssiin

19.11.2020

Tutkimusposterissa esitellään kiertotalouden opetuksen lähtötilannetta hankkeeseen osallistuneissa ammattikorkeakouluissa syksyllä 2018. Aineisto kerättiin kyselytutkimuksella. Posterista selviää, että ennen hankkeen varsinaista alkua kiertotalous oli melko huonosti ymmärretty käsite ammattikorkeakouluissa.

Vaikka kiertotalous oli huomioitu aiemmin varsinkin luonnonvara-alalla, insinööritieteissä ja kaupallisella alalla, hankkeen myötä kiertotalous on integroitu aiempaa useammalle koulutusalalle, suuremmalla volyymilla, systemaattisemmin ja laadukkaammin kaikkien mukana olleiden ammattikorkeakoulujen opintosisältöihin. Posteriin voit tutustua tästä.

POSTERI_Laasasenaho

Learning Futures -Futures of Learning -konferenssi piti järjestää jo kesällä 2020, mutta se siirrettiin koronaepidemia takia kesäkuulle 2021. Poikkeustilanteesta johtuen konferenssi järjestäjiltä saatiin lupa laittaa hyväksytty posteri näkyville hankkeen nettisivuilla.