KiertotalousAMK -hankkeen toteuttajat koolla Laureassa 27.-28.5.2019

06.06.2019
Kuva 1. Hanketoimijat koolla Laurean auditoriossa (kuva: Sanna Tyni)

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin hankkeen hanketapaaminen järjestettiin 27.-28.5. Laurean ammattikorkeakoulun Leppävaaran kampuksella Espoossa. Tapaamisen teemana oli kiertotalouden liiketoiminta, jota käytiin ensimmäisenä seminaaripäivänä läpi yritystoimintaesimerkkien ja työpajatyöskentelyn kautta (kuva 1). Tapahtuman pääjärjestäjänä toiminut Laurean Ritva Jäättelä oli kutsunut paikalle Jari Luoma-Ahon (Valtra), Jessica Lehtisen (IKEA), Johanna Kohvakan (From Waste to Taste -yhdistys/Ravintola Loop) sekä Kyösti Pennasen (VTT) kertomaan omien organisaatioidensa kiertotaloustoiminnasta.

Iltapäivän työpajoissa (Kuva 2.) paneuduttiin Kiertotalouden liiketoimintamalleihin, Kiertotalouden palvelumuotoiluun sekä Kiertotalouden pelikirjaan, joka toimii kiertotalouden liiketoimintamallien työkalupakkina.

Kuva 2. Pohdintaa palvelumuotoilun työpajassa (kuva: Antti Kytö).

Seminaaripäivään oli ilmoittautunut yli 60 osallistujaa kaikista hankkeessa mukana olevista ammattikorkeakouluista. Päivän päätteeksi hankehenkilöstö tutustui hävikkiruokaa hyödyntävän Ravintola Loopin toimintaan ja herkullisiin annoksiin (kuvat 3. ja 4. Ritva Jäättelä).

Kuvat 3. ja 4.

 

Hankkeen osaamisperustaiset opintosisällöt (Kuva 5.) sekä oppimisympäristöt olivat tapaamisen ajan esillä posterinäyttelyssä. Posterit kootaan esille sähköisessä muodossa myös hankkeen nettisivuille. Hankkeessa jatkokehitetään, yhteistyössä eri ammattikorkeakouluje kesken, jo olemassa olevia, mutta myös uusia kiertotalouden oppimisympäristöjä. Oppimisympäristöjen kuvaukset olivat esillä tilaisuudessa (Kuva 6.) ja ne koostetaan hankesivustolle omalle sivulleen, josta löytyy myös lisätietoa oppimisympäristöjen toimintaperiaatteista.

Kuva 5. Teknologiset kierrot -teeman posterit esillä posterinäyttelyssä (kuva: Ritva Jäättelä)

Tapahtuman toinen seminaaripäivä kohdennettiin hankkeiden työpakettien sisältöjen käsittelyä ja edistämistä varten. Hanketoimijat kävivät työpakettien ajankohtaisia asioita läpi ja suunnittelivat syksyllä 2019 toteutettavia toimenpiteitä. Kiertotalouscasekilpailu on käynnistynyt toukokuussa ja jatkuu syyskuun alkuun asti. Kilpailu koostaa yhteen opiskelijoiden toteuttamia kiertotalousprojekteja sekä hankkeissa työstettyjä caseja. Kilpailuun osallistuvat työt arvioidaan hanketoimijoiden sekä yritysten edustajien toimesta. Tämän lisäksi hankkeessa kerätään kiertotalouteen soveltuvia opetus- ja ohjausmenetelmiä sekä edistetään ammattikorkeakoulujen ympäristöohjelmien uudistamistyötä.

Kuva 6. Hankkeessa jatkokehitetään yhteistyössä kiertotalouden oppimisympäristöjen kuvauksia. (kuva: Sanna Tyni).

Seuraava tapaaminen järjestetään Lahden ammattikorkeakoulun toteuttamana Lahdessa 13.-14.11.2019. Tietoa hankkeesta ja ajankohtaiset uutiset löytyvät osoitteesta: www.kiertotalousamk.fi

Kirjoittajat: Sanna, Jenni, Kari, Annariikka, Anne-Marie ja Ritva.