Kiertotalous ja sivuvirrat kaivannaisteollisuudessa

06.02.2020
Kuva 1. Bauksiittijäännöstä Aluminium of Greece:n alumiinitehtaalla.

Kaivostoiminnassa syntyy erilaisia sivutuotteita, jotka on usein luokiteltu jätteiksi. Suuri osa näistä sivutuotteista on läjitetty kaivosalueelle pysyvästi kaivannaisjätteinä. Nämä materiaalit sisältävät usein arvoaineita, joiden talteenotolla on mahdollista säästää neitseellisiä luonnonvaroja. Sivutuotteiden sisältämät arvoaineet voivat olla ympäristölle haitallisia, joten niiden kerääminen talteen voisi vähentää näiden materiaalien aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja lisätä niiden hyödyntämismahdollisuuksia. Lisäksi kaivosten sivutuotteita on mahdollista tuotteistaa yhä helpommin eri käyttötarkoituksiin.

Kaivoksilla syntyvillä sivutuotemateriaaleilla voi olla myös muita fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia, joista aiheutuu haasteita niiden hyödyntämiselle. Esimerkiksi metallimalmikaivosten rikastushiekat ja sivukivet sisältävät usein sulfidimineraaleja, jotka happamoittavat ympäristöä rapautuessaan (Taskinen et al. 2018). Sivutuotteita on saatu muunnettua vaarattomampaan muotoon prosessoimalla niitä uudelleen. Tällöin on saatu vähennettyä kaivosten aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja siten edistettyä vastuullista kaivostoimintaa.

FM, geologi Jouko Karisen artikkeli on julkaistu Lapin Ammattikorkeakoulun verkkolehti Lumenissa ja sen voi lukea kokonaisuudessaan tästä linkistä