Kiertotalous-AMK -hankeen ohjausryhmä on koossa

01.12.2022

Kiertotalous-AMK -ammattikorkeakoulut yritysten kiertotalous toiminnan tukena -hankkeen ohjausryhmä on nyt saatu kokoon. Ohjausryhmään tavoiteltiin kattavaa ja monipuolista kiertotaloustoimintaa edustavaa joukkoa ja tässä myös onnistuttiin. Ohjausryhmä kokoontuu alustavan suunnitelman mukaan ensimmäisen kerran tammikuussa 2023.

Kiertotalous-AMK -hankkeen ohjausryhmässä on edustettuina päätoteuttajien Turun AMK:n, Lapin AMK:n ja LAB AMK:n edustajat. Tämän lisäksi mukaan lupautui edustaja Sitrasta, Arenen Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden -ohjelmasta sekä Kiertotalous-Suomesta.

Kiertotalous-AMK toteutetaan (1.8.2022 – 30.9.2023) ja tavoitteena on aktivoida ammattikorkeakoulujen verkosto ja tuoda entistä paremmin saataville verkoston tarjoamat kiertotalouspalvelut yrityksille. Hanketta rahoittaa Sitra ja päätoteuttajina ovat Turun, LABin ja Lapin ammattikorkeakoulut.

Lue lisää täältä: https://kiertotalousamk.turkuamk.fi/kiertotalousamk/