Kierrätysmateriaalikirjasto on Lahden Ammattikorkeakoulun ja Muovipoli Oy:n yhteinen innovaatio

19.06.2019
Kuva: LAMKin kuvapankki

Kiertotalouden etenemisen nopeuttamiseksi tarvitaan paljon uuden omaksumista. Tarvitaan uutta tietoa, uusia käytäntöjä, uusia säädöksiä ja samanaikaisesti myös säädösten purkua ja uudistusta. Liiketoiminnan kehittämisen myötä kiertotalouden eteneminen vauhdittuu entisestään ja siihen puolestaan tarvitaan käytännön kokeiluja ja pilotteja sekä ennen kaikkea verkostoja, innovatiivista ajattelua, yhteistyötä ja innostusta.

EAKR-osarahotteisessa Kiertoliike -hankkeessa LAMK ja muovialan TKI-yhtiö Muovipoli Oy loivat yhdessä Kierrätysmateriaalikirjaston, joka sijaitsee LAMK:n uudella kampuksella Lahdessa. Materiaalinäytteitä kirjastossa on kaupallisesti saatavilla olevista nykyisistä materiaaleista, mutta myös uusista materiaaleista. Osa näytteistä on yritysten sivuvirtamateriaaleja, joille halutaan löytää uusia käyttökohteita tai uusia hyödyntäjiä. Osa näytteistä on kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita. Kirjaston materiaalit on jaettu viiteen kategoriaan: muovit, puut, tekstiilit ja kuidut, komposiitit sekä muut. Tiedot materiaalien koostumuksista löytyvät digitaalisesta tietokannasta: http://materiaalikirjasto.kohtikiertotaloutta.fi/

Kirjaston materiaalien valinta suunniteltiin siten, että se vastaisi alueen yritysten tarpeita mahdollisimman hyvin. Kiertotaloudelle on ensiarvoisen tärkeää kierrätysmateriaalien käytön edistäminen ja teollisten symbioosien kehitys. Käytännön esteinä ovat esimerkiksi tiedon puuttuminen tuotesuunnittelu- ja muotoiluvaiheessa sekä tiedon ja osaamisen yhdistelyn puute yritysten, materiaaliosaajien ja muiden prosessiiin osallistuvien välillä.

Kierrätysmateriaalikirjastosta voi tehdä erilaisia versioita ja laajennuksia sekä edistää sen avulla uusien tuotantotapojen ja digitalisaation edistämistä. Esimerkiksi rakennuspurkumateriaalikirjasto voisi olla yksi laajennusosa nykyiseen kirjastoon. Rakennusten purkumateriaalien kierrätys on kasvava toimiala Suomessa ja erityisesti Päijät-Hämeessä. Rakennuspurkumateriaalien käyttöön on annettu EU-tason tavoitteita ja Suomi on kehityksessä EU:ssa keskitasoa. Jätepuitedirektiivin 2008/98/EY mukaan rakennus- ja purkujätteen kierrätystä on lisättävä vähintään 70%:n vuoteen 2020 mennessä. Haasteena ovat olleet materiaalien uusiokäyttö ja erityisesti rakentamiseen liittyvät laatuominaisuudet. Lisäksi 3D-tulostuskokeiluja voisi tehdä nykyisistä materiaaleista yhdessä yritysten kanssa tavoitellen samalla tuotantotapojen muutosta ja uutta liiketoimintaa.

Kirjasto on koko olemassaolonsa ajan ollut tietoyhteiskunnan edistäjä. On myös todettu, että kirjasto voi lievittää orientoitumisen ongelmaa. Kiertotalous on talouden uusi paradigma, johon orientoituminen edellyttää apukeinoja. Kierrätysmateriaalikirjasto on uusi toimintakonsepti asian edistämiseen ja sillä voi olla lukuisia sovelluksia.

 

Anne-Marie Tuomala

Lecturer, Project Manager

Lahden Ammattikorkeakoulu