Innovaatioleiri pakottaa opiskelijan (ja opettajan) pois mukavuusalueeltaan

16.12.2019
Kuva: Sara Malve-Ahlroth

Kiertotalous vaatii raja-aidat ylittävää yhteistyötä sekä kykyä yhdistää eri alojen osaamista. Monet ammattikorkeakoulut ovatkin nostaneet kiertotalouden strategiansa ytimeen, mutta miten kiertotalouden mukaista ajattelua sitten käytännössä opetetaan?

Tähän kysymykseen pyritään löytämään vastauksia myös Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hankkeessa. Kysymykseen tuskin löytyy yhtä oikea vastausta. Kiertotalouden opettamiselle ominaista on menetelmien ja kurssien moninaisuus. Tärkeää niissä kaikissa on kuitenkin oppialat ylittävä opetuksen yhteistyö, jossa opiskelijat pääsevät soveltamaan kirjoista opittua asiaa oikeisiin työelämän haasteisin. Näin he voivat paremmin ymmärtää kiertotalouden mukaan toimivien systeemien monimutkaisuuden ja dynaamisuuden. Loistava esimerkki tällaisesta monialaisesta opetusmenetelmästä on 24 tunnin Challenge Turku goes Green -leiri, jonka järjestimme Turussa 7.-8.11.

Lue Turun Ammattikorkekoulun hankeasiantuntija Sara Malve-Ahlrothin artikkeli kokonaisuudessaan: Innovaatioleiri pakottaa opiskelijan (ja opettajan) pois mukavuusalueeltaan