Menetelmiä kiertotalousopetukseen

19.03.2020
pexels by Mac Mullins

KiertotalousAMK -hankkeen menetelmällisen kehittämisen työpaketin yhtenä toimenpiteenä on koota tietoa erilaisista pedagogisista tavoista opettaa kiertotaloutta. Tiedon kokoamisessa hyödynnetään hankkeen laajaa asiantuntijoiden ja opettajien joukkoa.

Alkuvaiheessa toteutettiin mm. kyselytutkimus, jossa selvitettiin eri tapoja tuoda kiertotalous osaksi opetusta. Kysely teetettiin hankkeessa mukana oleville ammattikorkeakouluille ja siihen vastasi yli sata henkeä. Kyselyn tuloksissa nousi esille mm. TKI-toiminnan ja opetuksen tehokkaampi integroiminen, yritysesimerkkien hyödyntäminen ja yhteisten opetusmateriaalien käyttö. Vastaajien mielestä tehokkaimpia ohjausmenetelmiä kiertotalousopetuksessa ovat yritys-caset, projektiohjaaminen ja työharjoittelut. Lisäksi vastaajia pyydettiin listaamaan jo käytössä olevia opetus- ja ohjausmenetelmiä, jotka olisivat sovellettavissa kiertotalouden opetukseen. Kyselyllä saatiin kerättyä mittava aineisto eri menetelmistä.

Hankkeen menetelmällisessä työpaketissa on lisäksi selvitetty, millaisia opetusmenetelmiä on jo aiemmin julkaistu muualla tai tuotu avoimesti kaikkien hyödynnettäväksi. Kiertotalousopetuksen erilaisia menetelmiä on koottu esille hankkeen verkkosivuille: Menetelmiä kiertotalousopetukseen Menetelmistä on luettavissa lyhyet kuvaukset, joiden alta löytyy linkit varsinaiseen julkaisuun verkkosvustolle, josta on saatavilla lisätietoa menetelmistä.

Hankkeessa on myös toteutettu omia menetelmällisiä kokeiluja, joista laaditaan esittelyjä myöhemmin tämän vuoden aikana. Näiden menetelmien käytöstä on kerätty kokemuksia hankkeessa tuotettujen opintomateriaalien pilotointien yhteydessä. Yksi esimerkki hankkeessa tuotetuista menetelmistä ovat podcastit, joita voidaan käyttää digitaalisen opetuksen osana.

Lisäksi kuluvan vuoden aikana hankkeessa tuotettu opetusmateriaali tullaan jakamaan kaikille käyttöön aoe.fi -sivuston (avointen oppimismateriaalien kirjasto) kautta. Myös näissä materiaaleissa voidaan hyödyntää kirjavaa joukkoa erilaisia pedagogisia menetelmiä.

 

Kirjoittajat: Sanna Tyni (projektipäällikkö, Lapin AMK)  ja Kari Laasasenaho (TKI asiantuntija, SeAMK Ruoka)